אפשרויות העריכה - אודיו

יצירת Fade In\Out ל Audio Events

גרירת שני המשולשים שבקצוות הגרף כלפי פנימה תיצור Fade In בצידו השמאלי של ה Audio Event ובצידו הימני של ה Audio Event תיצור Fade Out.

לחיצה כפולה מצידו הימני של ה Fade Out או לחיצה כפולה מצידו השמאלי של ה Fade In, תגרום לפתיחת חלון עריכה שיאפשר ציור מדויק של ה Fade הרצוי.
באפשרותכם כמובן לקבוע הגדרות קבועות מראש לכל הערוץ כפי שכבר הוסבר קודם לכן, בנוסף תוכלו לקבוע בתפריט ה Project, הגדרות לכל הפרויקט.

מאחר והפיידים מתבצעים בזמן אמת, ככל שנרבה בשימוש בהם, במס' ערוצים רב יותר, כך נאבד יותר משאבי מערכת.

שינוי עוצמה ל Audio Event

גרירה כלפי מעלה/מטה של הריבוע הכחול האמצעי שעל גרף העוצמה, תגרום לשינוי עוצמה כללי לכל ה Audio Event הנבחר, גרירה כלפי מעלה תיצור הגבר ולהיפך.
בעת ביצוע הגברה או הנחתה תשתנה התצוגה הגראפית של צורת הגל בהתאם לפעולה שביצענו.

שרטוט גרף עוצמה ל Audio Event

בנוסף לאפשרויות שינוי העוצמה ל Audio Event שהוסברו בעמ' הקודם, החל מגרסה 3 ניתן לשרטט בעזרת כלי העיפרון מעטפת עוצמה חדשה.
הדבר מצוין ל Events שאתם מתכוונים לשכפל למקומות נוספים בפרויקט, שכן מעטפת העוצמה ששרטטתם תעבור יחד עם ה Event למקומם החדש.

שינוי הגבולות של ה Audio Event


תזוזה של הריבועים הלבנים התחתונים בקצוות ה Audio Event תגרום לשינוי באורכו, השינוי יתבצע בהתאם לכלי העבודה שבחרנו.

לפניכם Audio Event במצבו המקורי:


גרירת הריבוע השמאלי התחתון ימינה, בעזרת הסמן הרגיל  , תגרום לשינוי נקודת ההתחלה של הקטע מבלי להשפיע על סופו:


גרירת הריבוע השמאלי התחתון ימינה בעזרת סמן ה  , תגרום לקיצור סופו של הקטע ותזוזה של נקודת ההתחלה שלו ביחס לציר הזמן:


גרירת הריבוע השמאלי התחתון ימינה בעזרת סמן ה  , תגרום לביצוע פעולת Time Stretch ולפיכך לעליה ב Tempo של ה Audio event:

 

 

פעולת ה Time Stretch בעזרת כלי העבודה  תפעל גם על MIDI Parts.

אם ה Audio Event שלכם מהווה רק חלק קטן מתוך Audio Clip ארוך, תוכלו להזיז את תכולת ה Event לאורך ההקלטה המקורית ע"י גרירה של גלי הקול בעזרת החץ הרגיל    בשילוב לחיצה על כפתורי ה Alt וה Ctrl:
ה Audio Event במצבו הרגיל.

ה Audio Event לאחר גרירה ימינה של גל הקול.

שכפול והזזה של Audio Events

החזקה וגרירה של ה Audio Event תאפשר שינוי המיקום שלו לאורך ציר הזמן או ביחס לערוצים השונים,   האפשרות הזריזה לשכפול קטעים היא גרירה של ה Audio Event תוך כדי החזקה של מקש ה Alt.
בכדי להעביר Event בין ערוצים שונים מבלי לשנות את נקודת ההתחלה שלו ביחס לציר הזמן, בצעו גרירה תוך החזקת מקש ה Ctrl.

אם אתם מעוניינים לשכפל לולאת קצב לאורך שיר שלם תוכלו לתחום את השיר באמצעות הסמן השמאלי והימני, לבחור את הלולאה ומתוך תפריט ה Edit לבחור באפשרות Fill Loop.

ה Sampler Editor

לחיצה כפולה על ה Audio Event תפתח לנו את חלון ה Sampler Editor.

מצב תצוגה בסיסי:

מצב תצוגה לעריכת Hit Points

מצב עריכת Hit Points יאפשר יצירת קבצי REX, Audio Clip שיש לו מבנה קצבי ברור, יחולק לחלקי הקצב כשהזיהוי מתבצע בצורה אוטומטית ע"י נקודות העוצמה המרבית של צורת הגל והגדרת אורך הפראזה המוסיקאלית לפי תיבות מוסיקאליות לצורך זיהוי ה BPM.

הקובץ נשמר מחדש כשם קובץ עם סיומת נקודה REX. הקובץ כעת מתנהג כקובץ MIDI לכל דבר, כלומר לכל פיסת גל קול יש נקודת MIDI Note On שמסתנכרנת אוטומטית לטמפו של השיר שבו נפתח את הקובץ.
נניח לצורך העניין שמדובר בטמפו שונה מהמקור, אז יתבצע תהליךQuantize  אוטומטי אשר יעביר את נקודות התחלת הנגינה של כל פיסת אודיו למקומה המתאים ביחס לטמפו החדש.

שורת הפקדים העליונה של חלון העריכה  ה Sample Editor

מנגנון זיהוי ה Hit Points במצב All יתייחס לזחלן הרגישות שמבוסס על עוצמה.
במצב ערך מוסיקאלי, יסמן רק את אלו שמופיעים בערך המוחלט.
מצב Metric Bias יעבוד בדומה למצב All תוך הגברת הרגישות למידע שנמצא קרוב לערכים מוסיקאליים מוחלטים.

המשך שורת הפקדים

מצב מוסיקאלי נועד לאפשר ללולאות קצב או לולאות של תפקידי נגינה / שירה, לשנות את קצב הנגינה שלהם בהתאם לקצב השיר, בזמן אמיתי.
עוד על הפעלת מצב מוסיקאלי ללולאות אודיו בהמשך.


אפשרויות העריכה בחלון ה Sample Editor

ביצוע עיבוד צליל במצב Off Line

אם ברצונכם לדוג' לבצע תיקון עוצמה לחלק קטן מתוך Audio Event, נניח הברה מסוימת שאינה נשמעת ברור מספיק, תוכלו להיכנס לתוך ה Sample Editor ע"י לחיצה כפולה על ה Audio Event.

סימון ההברה יתבצע בעזרת החזקה וגרירה של העכבר עד לצביעת האזור הנדרש לטיפול, עמידה על קצוות האזור המסומן תאפשר הזזה של הקצוות לפי צורך.
כעת עליכם להיכנס לתפריט ה Audio של התוכנה, לבחור באפשרות Process ובפעולה Gain, כאן נוכל לקבוע את העוצמה החדשה.

התוצאה הסופית תראה כך:


פעולות עיבוד צליל במצב Off Line ניתנות לשחזור בכל שלב של עבודה על הפרויקט באמצעות האפשרות Offline Process History, שנמצאת בתפריט ה Audio.

ניתן באותה הדרך לבצע תיקונים רבים כמו שינוי Pitch, Time Stretch, השתקה, היפוך פאזה ועוד....


תיקון קליקים דיגיטאליים ע"י ציור הגל מחדש

קליקים דיגיטאליים נגרמים לרוב בזמן ביצוע הקלטה חזקה מדי, אולם קורה שגם בהקלטות טובות מתקבלים קליקים דומים בגלל בעיות של כלי נגינה, קפיצות בחשמל, עומס על המערכת וכו'.

בכדי לצייר את הגל מחדש עליכם להיכנס לזום עד למצב שהשלבים בגלי הקול יראו מדורגים, כעת ניתן לקחת את כלי העיפרון ולצייר באמצעותו את צורת הגל מחדש. אין אפשרות לצייר את הגל מחדש אם לא הגעתם לרמת זום מספקת.

יצירת קבצי   REX


השלב הראשון יהיה עריכת גבולות ה Audio Event כך שאם ננגן אותו מתחילתו לסופו בלולאה, לא נרגיש שינוי קצב בנקודת החיבור, יש להקפיד שהלולאה תתחיל בתחילת תיבה מוסיקאלית ותסתיים בסוף תיבה גם כן.

כעת נפתח באמצעות לחיצה כפולה של העכבר את ה Audio Event בתוך ה Sample Editor.
אנו מעוניינים להגיע לחלוקה של הלולאה לחלקים של הקצב בעזרת ה Hit Points, נקודות השיא של גלי הקול בלולאה יזוהו אוטומטית בהתאם לכיוון הרגישות שנבצע ויסומנו ע"י סמני ה Hit Points.


עליכם להפעיל כעת את כלי זיהוי הקצב   ולהגדיר את אורך הלולאה בתיבות מוסיקאליות ואת משקלן בחלוניות הבאות:


במרכז החלון יופיע הקצב שזוהה ללולאה בהתאם לנתונים שהכנסתם.

השלב הבא יהיה מציאת נקודות ה Hit Points בצורה אוטומטית, הדבר יתבצע ע"י בחירת האפשרות Calculate Hitpoints מתוך אפשרויות ה Hitpoints שבתפריט ה Audio.

המסך הבא ייפתח:

בחירה במצב Advanced תאפשר לכם להגדיר את הפרמטרים הבאים:

Sense – ייקבע מה תהיה רמת הרגישות של הזיהוי, ככל שהערך יהיה גבוה יותר, כך יזוהו יותר נקודות Hitpoint ע"ג גל הקול.

Threshold – ייקבע מה תהיה הרגישות לעוצמת השינויים ע"ג גל הקול, ככל שהערך יהיה נמוך יותר כך יזוהו יותר נקודות Hitpoint ע"ג גל הקול.

כעת לחיצה על כפתור ה   תפעיל את זחלן הרגישות, ה Hit Point Sensitivity בעזרתו תוכלו לקבוע את רמת הרגישות לצורך רישום סמני ה Hit Points ע"ג ה Audio Event.
ככל שנזיז את הזחלן ימינה כך יופיעו יותר סמני Hit Points ע"ג ה Audio Event.               

עריכת סמני ה Hit Points


לאחר שקבעתם את רמת הרגישות הנכונה תוכלו לערוך את סמני ה Hit Points באמצעות כלי עריכת ה Hitpoint בדרכים הבאות:

1.    אם תעמדו בין שני סימני Hitpoint תוכלו להאזין לאזור בכדי לוודא שלא מסתתרת שם מכת תוף שלא זוהתה ע"י התוכנה, העכבר ישתנה לסימן הרמקול ובזמן הנגינה האזור יתמלא בצבע כחול:


2.    לחיצה על כפתור ה Alt עם כלי העבודה שלא ע"ג סימן Hitpoint, תהפוך את כלי העבודה לעיפרון ותאפשר לכם לצייר נקודת Hitpoint חדשה.


3.    לחיצה על כפתור ה Alt עם כלי העבודה ע"ג סימן ה Hitpoint, תהפוך את כלי העבודה ל X ותאפשר ביטול נקודת ה Hitpoint, התוכנה תתעלם מנקודה זו.


4.    בחירה וגרירה של נקודת Hitpoint תאפשר לכם לשנות להזיז אותה למיקום חדש.

5.    תוכלו גם לנעול נקודות כך שלא ייעלמו בפעם הבאה שאתם מזיזים שמאלה את זחלן הרגישות, לחצו עם העכבר על המשולש הקטן שבחלקן העליון של נקודות ה Hitpoint, בביצוע הנעילה הסימון ישנה את צבעו לכחול כהה.

6.    מחיקת נקודות ה Hitpoint תתבצע ע"י גרירה של הנקודה לצידו השמאלי של חלון העריכה, נקודות שציירתם בעצמכם ימחקו ע" לחיצה על סימון המשולש העליון של נקודת ה Hitpoint.

 

הפיכת ה Audio Event לקובץ REX

לאחר שהסימון הושלם יש לבחור מתפריט Audio את האפשרות Hitpoints ומשם את האפשרות:
Create Audio Slices from Hitpoints.
 

 

 

שמו לב כי ה Audio Event הפך ל  Audio Partהמחולק כעת ל Audio Events קטנים.

 

ברכות, יצרתם קובץ REX!

תוכלו לראות שהוא מתאים בדיוק לקצב השיר ותופס את כמות התיבות שהגדרתם במסך ה Bars.

כך נראה ה Audio Event כקובץ REX בחלון הראשי לאחר ביצוע הפעולה.

חשוב ביותר!

ניתן לבצע פעולת Quantize לקובץ זה, שכן יכולת שינוי הקצב של הקובץ טמונה בהוספת מידע MIDI לתחילת כל אחת מפיסות האודיו.

 

סגירת הרווחים בקובץ REX הנוצרים ב BPM נמוך

אם נוריד את הקצב תוכלו לראות שכל אחת מפיסות האודיו נשארה במקומה ביחס לערך המוסיקאלי שלה בתיבה, אולם כעת נוצרו רווחים בין חלקי הקובץ.


נפתור זאת ע"י בחירת האפשרות Close Gaps מתוך תפריט ה Advanced שבתפריט ה Audio:פעולת ה  Close Gapsמבצעת תהליך של Time Stretch אוטומטי לכל אחת מפיסות האודיו כך שאורכן יתעדכן עד לתחילת פיסת האודיו הבאה אחריהן, הגל שיתקבל יראה כך:

 

אפשרויות ה Hitpoints בתפריט ה Audio

Audio Warp

ה Audio Warp הוא שם כללי המתייחס למגוון פעולות Time stretch ושינוי Pitch לקבציי אודיו בזמן אמת:

-    התאמת לולאות אודיו לקצב השיר כולל שינוי הקצב בזמן אמת.
-    הפיכת קטע מוסיקאלי עם קצב משתנה לקטע עם קצב ברור ויציב.
-    שינוי גובה הצליל הטונאלי/Pitch של מספר Audio Clips בזמן אמת.
-    ביצוע פעולות Quantize לקבציי אודיו.
-    מצב מוסיקאלי המאפשר נעילת Audio Clips לקצב השיר בזמן אמת ממש כמו במידע MIDI.
-    תמיכה בלולאות בתקן ACID ® המכילות נתוני קצב ואורך (מס' התיבות בלולאה).

שימוש בכלי הקצב

כלי הקצב מאפשר את קביעת הקצב של לולאת אודיו ע"י הגדרת המשקל ומספר התיבות המנגנות, כמו כן במצב שבו מדובר בקטע ארוך אך עם קצב קבוע, ניתן לחשב את קצבו ע"י סימון אורך של תיבה אחת בלבד.

מציאת קצב ללולאת אודיו והפעלת Musical Mode

ראשית עליכם לייבא לולאת אודיו באורך מדויק של 2 או 4 תיבות לתוך ערוץ אודיו כלשהו, לחיצה כפולה על הלולאה תפתח את חלון ה Sample Editor.

בחרו בכלי הקצב  והגדירו בחלוניות הבאות את משקל הלולאה ואורכה בתיבות מוסיקאליות:כעת כל שנותר הוא להפעיל את ה Musical Mode ללולאה ע"י לחיצה על כפתור ה  ביחידת ה Warp Controls, סימון ה Warp יואר:

כעת הלולאה תמתח או תתכווץ בהתאם לקצב השיר:

בחלון העבודה הראשי תופיע כעת הלולאה באורך התיבות שציינתם מתואמת לקצב השיר:שימו לב כי בפינה הימנית התחתונה של ה Audio Event נוסף הסימון    , התו המצויר מסמן כי ה Event  נמצא ב Musical Mode והחצים מסמנים כי בוצעה פעולת Time Stretch.

מציאת קצב לAudio Clip

תחילה נייבא את הקובץ הרצוי לתוך ערוץ אודיו:


לחיצה כפולה ע"ג גל הקול תעביר אותו לחלון ה Sample Editor:

נבחר בכלי הקצב  , ונאזין לקטע, עלינו להגדיר תיבה מדויקת, ראשית נמצא את תחילת התיבה ונגרור אליה את נקודת תחילת הלולאה:לאחר מציאת נקודת תחילת התיבה הבאה עמדו באזור גל הקול על הפס המייצג את תחילת התיבה השנייה ביחס לציר הזמן ובצעו גרירה של הפס עד שיגע בנקודת תחילת התיבה הבאה.


נקבל את החלוקה הבאה:

שימו לב כי גם בתיבות הבאות סימוני השש עשריות מתאימים לגלי הקול.

בחלוניות הקצב והאורך, הנתונים מעודכנים בהתאם:


כעת ניתן להפעיל את ה Musical Mode בעזרת כפתור ה  .

נסו לשנות את קצב השיר ביחידת הTransport , כעת כל ה Audio Event יימתח או יתכווץ ביחס ל Tempo החדש:

ביצוע שינויי Pitch בזמן אמת

ראשית יש לפתוח את פס המידע בחלקו העליון של חלון העבודה הראשי בעזרת קיצור הדרך הבא:

בצידו הימני הרחוק של פס המידע תמצאו את אפשרות ה Transpose:


כל ה Events הנבחרים ישנו את ה Pitch מיד לאחר לחיצה על כפתור ה Enter.

Warp Sample Tool

כלי ה Warp Sample   מאפשר הפיכת קטע שהוקלט עם בריחות קצב לקטע יציב עם קצב קבוע, ע"י סימון נקודות ציון מוסיקאליות לאורך הקטע וגרירתן לאורך ציר הזמן תוך ביצוע פעולת Time Stretch בזמן אמיתי.

בכדי להתחיל בהדגמת כלי ה Warp Sample, ייבאו לתוך ערוץ אודיו את הקובץ שאתם מעוניינים לתקן בו את בעיות הקצב.

בעזרת כלי הקצב   הכניסו את הקצב המקורי של הקטע שבחרתם.

אם אתם מעוניינים לשנות לקטע את הקצב תוכלו להפעיל את ה Musical Mode, ולקבוע ביחידת ה Transport את הקצב הרצוי, להמשך עבודה בקצב המקורי של הקטע תוכלו לבחור באפשרות Set Tempo from Event מאפשרויות ה Advanced שבתפריט הAudio .

כעת ניתן לבחור בכלי ה Warp Sample  , מצב העבודה הרצוי ב Time Line יהיה תיבות מוסיקאליות.

למציאת הנקודות הבעייתיות רצוי להאזין למטרונום ביחד עם הקובץ שבחלון העריכה, לשם כך נפעיל את המטרונום ונלחץ על כפתור ההשמעה ביחידת ה Transport.
בכדי שה Cursor בחלון העריכה יעקוב אחרי ה Cursor של חלון העבודה הראשי עליכם לבחור באפשרות Link Editors שבחלון ה Edit של ה Preferences תחת תפריט ה File.

כעת לאחר שזיהיתם את הנקודה הבעייתית תוכלו להשתמש בכלי ה Warp Sample  בכדי לשנות את מיקומם של קטעים ע"י גרירתם למיקומם החדש הרצוי.
שימו לב כי ביצוע גרירה ימינה תגרום לביצוע פעולת Time Stretch לכל המידע שנמצא משמאל לנקודת הגרירה עד למיקום נקודת ה Warp הקודמת, ביצוע גרירה שמאלה תגרום כמובן לביצוע פעולת
Time Stretch לכל המידע שנמצא מימין לנקודת הגרירה עד למיקום נקודת ה Warp הבאה.

בהפעלת כלי ה Warp Sample נוצרות נקודות Warp בתחילתו ובסופו של הקטע, נקודות אלו אינן ניתנות לתזוזה.

בדוגמא שלפניכם עלינו לתקן את מיקום נקודת ה Warp לערך הבא, לשם כך נבצע גרירה של נקודת ה Warp האמצעית ימינה:

המשיכו בביצוע הפעולה עד שתגיעו למצב שבו השיר יושב בצורה מדויקת מול מטרונום.

עריכת סימני ה Warp

בכדי לבצע שינוי של מיקום קטע תוך ביצוע פעולת Time Stretch יש לעמוד ע"ג סימון ה Warp עם כלי ה Warp Sample   , כשתעמדו ע"ג הסימון ישתנה צבעו של האזור המרכזי של כלי העבודה לצבע כחול. כעת תוכלו לגרור את סימון ה Warp למיקומו הרצוי.בכדי לשנות את מיקום הסימן ללא השפעה על גל הקול יש לעמוד בחלקו המשולש העליון ולגרור אותו למקומו הרצוי.


למחיקת סימן ה Warp עליכם להחזיק את מקש ה Shift תוך כדי לחיצה עם העכבר על חלקו המשולש העליון של הסימן.להצגת סימני ה Warp ע"ג גל הקול גם כשכלי ה Warp Sample אינו פעיל, עליכם ללחוץ על כפתור הצגת סימני ה Warp ביחידת ה Warp Controls:

ביטול פעולות ה Time Stretch

לביטול פעולות ה Time Stretch עליכם לבחור באפשרות Unstretch Audio מתוך אפשרויות ה Realtime Processing שבתפריט ה Audio.
לביטול פעולות Time Stretch שבוצעו בחלון העריכה הראשי בעזרת כלי ה Time Stretch   עליכם לבחור את ה Audio Event ולהפעיל את האפשרות Unstretch Audio.

לביטול פעולות שבוצעו ב Sample Editor עליכם לפתוח את ה Audio Event בחלון העריכה ורק אז לבחור באפשרות Unstretch Audio.

אם ה Audio Events עדיין נמצאים במצב Musical Mode פעולות מתיחה וכיווץ בזמן אמיתי עדיין פעילות.

הקפאת מצב ה Time Stretch בזמן אמיתי

בכדי לשפר את איכות הצליל של ה Audio Events שנמצאים במצב Time Stretch בזמן אמיתי ובכדי להקל על פעולת המעבד המרכזי, תוכלו להפעיל פעולת Freeze לקטעים הרצויים.
לביצוע פעולת ההקפאה בחרו תחילה ב Audio Events שנמצאים במצב Musical Mode.
כעת בחרו מתפריט המשנה Realtime Processing שבתפריט ה Audio את האפשרות Freeze Time Stretch and Transpose, החלון הבא ייפתח:אלגוריתם ה Realtime יבצע את הפעולה בצורה מהירה יותר, אולם לא ישפר את איכות הצליל.
בסיום הפעולה ה Audio Events יהפכו לרגילים, הם לא יעקבו אחרי שינויי הקצב וכו'.

הפעלת "מצב מוסיקאלי" על קבוצת Audio Clips

אם אתם עובדים על פרויקט עם מס' רב של ערוצי אודיו שהוקלטו בהתאם לקצב שקבעתם לפרויקט וכעת אתם מעוניינים להעביר את כולם למצב מוסיקאלי, תוכלו להיכנס ל Pool/ מנהל קבצי האודיו והווידיאו של הפרויקט ולסמן ב X את כל ה Audio Clips בעמודת ה Musical וכך להימנע מפתיחת יחידת ה Sample Editor עבור כל Audio Clip בנפרד.

למידע נוסף לגבי ה Pool לחץ כאן.

יצירת Regions

ניתן ליצור Regions שיישמרו תחת שם ה Audio Event בחלון ה Pool ומשם ניתן להעביר אותם בגרירה למקום רצוי בחלון הראשי: